За фирмата

Сайт на независим партньор на Royal Sales International

РСИ  Royal Sales International (РСИ) 

Нашата мисия е да долавяме и разбираме нуждите на клиентите, за да ги задоволяваме със своя асортимент и услуги.

РСИ утвърждава новия, по-качествен начин на живот, който със сигурност е по-здравословен. Днес, повече от когато и да било, човек се обръща към природата, осъзнава важността от това да се върне към всичко, което е природно, в това число и към грижите за здравето по възможно най-естествения начин. РСИ внимателно следи световните тенденции, базирайки своята продажбена програма върху естествените суровини, предназначени да подобрят качеството на живота. 

Възприемайки като своя тази нова философия на живот и поемайки отговорност за собственото си поведение, проявяваме качество, което е сред най-ценените днес. А предавайки своя опит на близки и приятели, можем да научим и тях как да станат по-здрави, по-богати, да им разкрием вратите на здравословния и качествен живот, подчинен изцяло на хармонията и богатството на природата.

Royal Sales International е МЛМ компания, създадена в Хърватска през 1992 година и работи на територията на девет европейски страни.